Bitcoin verkopen of houden


bitcoin verkopen of houden

Als de Order status op de Account pagina aangeeft Succes dan is het antal Cryptovaluta en deverkoopwaarde in Euro gefixeerd en gegarandeerd. Naar mijn LiteBit wallet. Alsdan is de Klant gehouden bedoelde Diensten te betalen als betrof het een separate overeenkomst. 9.3 Phoenix respecteert de privacy van de Klant en garandeert de vertrouwelijke omgang met de persoonlijke gegevens van de Klant. 5.13 Phoenix kan een minimum bedrag in Euro's hanteren per Order tot koop, welk bedrag alsdan wordt gepubliceerd en geactualiseerd op de Website.

Bitcoin, verkopen met ideal, Creditcard of Bancontact LiteBit

2.7 Phoenix diensten zijn beschikbaar voor natuurlijke- en rechtspersonen voor gebruik met een iban en staatsburgerschap van een van de Single Euro Payments Area (sepa) landen of vaste woon- en verblijfplaats in een sepa land. Je krijgt nu een overzicht van jouw order te zien. ICO-token: Een eenheid van Cryptovaluta die met voorrang wordt uitgegeven aan investeerders in ruil voor een andere Cryptovaluta. Samenvatting, het verkopen van bitcoins bitcoin verkopen of houden is vrij simpel, het proces bestaat uit drie simpele stappen, namelijk: maak een account aan bij BTC Direct. Stuur dan uw cryptocurrency naar uw bijbehorende LiteBit wallet. 9.2 Vanuit het Ken-Uw-Klant-beginsel is Phoenix verplicht om persoonlijke gegevens van de Klant te verzamelen voorafgaand aan verlening van de Diensten. 7.2 Alle op de Website gepubliceerde prijzen en gegevens kunnen drukfouten bevatten. Je order is nu aangemaakt en je ziet een bitcoinadres waar je de bitcoins naar toe mag sturen. 4 Levering.1 Levering door Phoenix van de Cryptovaluta die door de Klant zijn gekocht vindt plaats door verzending van de Cryptovaluta naar het Wallet adres dat is opgegeven door de Klant. Ga er vanuit dat het geld binnen maximaal twee werkdagen op je rekening staat. Aanmelden, maak een Bitvavo account aan met bijbehorende wallet waarop u veilig uw digitale valuta kunt beheren. Wanneer we uw transactie niet binnen deze tijd hebben ontvangen, zijn wij genoodzaakt uw order te herberekenen tegen de huidige verkoopkoers. Phoenix: Phoenix Payments.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht naar Nederlands recht, gevestigd te Veghel en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59466197, waaronder begrepen al haar huidige en toekomstige dochtervennootschappen en vaste inrichtingen.


Kopen/ verkopen, bitonic Investeren in, bitcoin

5.4 Een voltooide betaling en de overgang van eigendom van de gekochte Cryptovaluta is definitief en kan niet worden teruggedraaid. Op de Website kunnen Cryptovaluta ook aangeduid worden als "Coins welke term niet verward mag worden met fysieke munten. Phoenix is niet aansprakelijk voor enige geleden schade of verlies uit bedoelde aankoop en verkoop. Telegram configureren kost ongeveer 1 minuut. Met dit stappenplan heb je je coins zo verkocht! Bedoelde bevestiging wordt verkregen door de unieke transactie-identificatie (TxID) of het Wallet adres in de Block-explorer (Block-verkenner) van bedoelde Cryptovaluta in te voeren. Binnen bedoelde tijdsspanne dient de Klant het gespecificeerde aantal Cryptocurrency te sturen naar het op de Order-pagina aangegeven Phoenix Wallet adres. Voor toepassing van de Overeenkomst en van de Algemene Voorwaarden ziet het gebruik van de term Cryptovaluta op de valuta die gespecificeerd zijn in de Order en in het Aanbod. 2.2 Met het aanmaken van een Account verklaart de Klant uitdrukkelijk dat hij: de Voorwaarden accepteert; ten minste 18 jaar oud is; slechts én (1) privé en/of zakelijk Account aanmaakt en niet de persoonlijke informatie/bankrekening(en) van derden (zoals persoonlijke documenten) gebruikt of zal gebruiken. Bij elke aankoop voor een bedrag hoger dan EUR 100 worden de identiteit en persoonlijke gegevens van de Klant geverifieerd en vastgesteld.


6 Orders tot Verkoop.1 Phoenix maakt gebruik van actuele wisselkoersen en diverse beurzen. Geen enkele centrale bank kan beschermende of corrigerende maatregelen treffen om de waarde van cryptovaluta te beschermen tijdens een crisis. Mondelinge overeenstemming, aanvullingen, amenderingen en/of aanvullende overeenkomsten binden Phoenix slechts nadat Phoenix bedoelde afwijkingen uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd. 7 Prijzen.1 Prijzen worden niet verhoogd tijdens de duur van het Aanbod, tenzij wet- of regelgeving Phoenix daartoe dwingt. Vul uw gegevens in en verstuur het juiste aantal cryptocurrency binnen 15 minuten naar het unieke walletadres op deze verkooppagina. 6.3 Het volledige aantal Cryptocurrency zoals aangegeven in de Order tot verkoop dient op het Phoenix Wallet adres te zijn ontvangen binnen de aangegeven tijdsspanne. Om een account op ons platform aan te maken moet je jezelf kunnen legitimeren. Blockchain Split / Hard Fork: Een situatie waarbij een, blockchain zich splitst in twee separate chains. Voor jouw en onze veiligheid vragen we je daarom te legitimeren voordat je kunt beginnen met traden. Maak een order aan door het aantal bitcoins dat je wil verkopen in te voeren. Order: De instructie van de Klant aan Phoenix om Cryptovaluta te kopen of te verkopen. 5.12 De Klant heeft geen recht op ICO Tokens die naar een Phoenix adres zijn verzonden. Om te zorgen dat jouw geld zo snel mogelijk op je rekening staat verrichten we meerdere betalingsrondes per dag.


Phoenix is in dat geval gerechtigd om de kosten als gevolg van i) het niet betalen of het niet tijdig betalen, bitcoin verkopen of houden ii) van het gebruiken van onjuiste betaalgegevens en iii) van nalatigheid van de Klant, op de Klant te verhalen. Voor het bepalen van de uiteindelijke verkoopprijs is het moment van zichtbaarheid op de blockchain leidend. 9.6 Alle gegevens lekken of vermoede gegevens lekken worden binnen 72 uur gemeld bij de relevante autoriteiten. Open direct een gratis account, stap 2: Open een verkooporder, je hebt een account bij ons en je wil bitcoins verkopen. Door de Verkoop/Sell knop te activeren en te bevestigen dat de aanvullende waarschuwing is gelezen en begrepen, wordt het Aanbod tegen de dan geldende koers gedurende vijfentwintig (25) minuten gefixeerd. Hoe gaat het nu verder? Deze lijst van blocks vormen een gedistribueerd grootboek. Algemene voorwaarden Anycoin Direct. Volatiliteitsrisico toeslag: afhankelijk van de fluctuaties in de markt; begrepen in de prijs van het Aanbod. Dat kan, wij houden u gratis op de hoogte.


Bitcoin verkopen, snel op uw rekening Anycoin Direct

Voor grotere transacties (vanaf EUR.000) wordt de bitcoin verkopen of houden Klant geadviseerd om contact op te nemen met Phoenix Support. 3.2 Overige risicos kunnen zich voordoen die Phoenix niet voorzien heeft en nog niet gedentificeerd heeft. Deze maatregel zal in alle gevallen medegedeeld worden aan de autoriteiten en relevante derden. 11.2 Onder overmacht wordt begrepen elke oorzaak buiten de invloedssfeer van Phoenix en elke situatie die Phoenix niet kan of redelijkerwijs niet zou moeten worden toegerekend aan Phoenix. Volg de instructies van je wallet. 4.5 Voor het geval Phoenix misbruik of fraude vermoedt, behoudt Phoenix zich het recht voor om een of meer transacties van de Klant uit te stellen totdat de legitimiteit van de verdachte transactie is vastgesteld. 10 Conformiteit.1 Indien de Klant constateert of redelijkerwijs dient te constateren dat een transactie of betaling niet correct of niet compleet is dan dient de Klant die constatering schriftelijk per e-mail onverwijld te melden aan Phoenix. 4.3 Levering door Phoenix is afhankelijk van de beschikbaarheid (uit voorraad) van de Cryptovaluta. Blockchain: Een continu groeiende lijst van bestanden, blocks genaamd, die gelinkt en beveiligd zijn door middel van cryptografie. Account: Het persoonlijke account van de Klant bij Phoenix, zoals dat Account is aangemaakt door de Klant en online beschikbaar is na registratie en inloggen. Volg dit stappenplan: Op onze homepage selecteer je bitcoin.


bitcoin verkopen of houden

Transacties worden razendsnel door Bitvavo verwerkt. Vul daarna ook het aantal te verzenden bitcoins. In bedoelde tijdsspanne wijzigt Phoenix de geoffreerde prijs en het geoffreerde aantal niet. Wanneer ontvang ik mijn uitbetaling? Stap 1: Maak een account aan bij BTC Direct. 9.5 Indien het vermoeden van fraude, witwassen of terrorismefinanciering wordt bevestigd dan worden de transactie en Account onmiddellijk bevroren. 9 Ken-Uw-Klant beleid.1 Regelgeving voor financile dienstverlening gebiedt dat Phoenix actie onderneemt tegen misbruik teneinde haar klanten te beschermen en om financile overtredingen door middel van de Diensten te te voorkomen (zoals oplichting, fraude, witwassen en financiering van terrorisme).


5.2 bitcoin verkopen of houden Bij de betaling met Bancontact / Mistercash, Giropay, iDeal, Mybank en Sofort wordt het aantal Cryptovaluta bepaald nadat de Klant zijn keuze heeft ingegeven voor: het aantal Cryptovaluta of de aankoopprijs; Wallet adres; betaalmethode; aanvaarding Algemene Voorwaarden. In dit scherm plak je ons bitcoinadres dat je zojuist hebt gekopieerd. Dogecoin.00252 24h.02, dOGE, gemakkelijk uw cryptocurrency verkopen, wilt u uw cryptocurrency verkopen? Klant: De gebruiker van de Website en van de Diensten geleverd door Phoenix, zulks onder de naam van Phoenix of die van, welke gebruiker in zijn hoedanigheid van wederpartij in de Overeenkomst. Hiervoor dient een apart account aangemaakt te worden. Registreer dan snel door rechtsboven op de knop registreren te drukken. Het is aan de Klant om een doordachte afweging te maken of zijn financile situatie en risicobereidheid het toelaten om Cryptovaluta te kopen. 2.5 Phoenix kan niet tot nakoming van een Aanbod verplicht worden indien vaststaat dat de Klant heeft begrepen of heeft kunnen begrijpen dat het Aanbod geheel of ten dele een evidente fout bevat. Diensten: De diensten verleend door Phoenix, bestaande uit het kopen en verkopen van Bitcoin en andere Cryptovaluta van respectievelijk aan de Klant. 6.2 Het ingeven van de correcte gegevens voor het ontvangen van de verkoopopbrengst is de eigen verantwoordelijkheid van de Klant.


bitcoin verkopen of houden


Sitemap